กนอ.หนุน ‘รับเบอร์ ซิตี้’ แก้ยางราคาตก คาดสร้างแล้วเสร็จปี 60

EyWwB5WU57MYnKOuFHOsMF7qLZF4Xjkskh3ZUh8uo8aTR0JV8PdapTนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ว่า บริษัทที่ปรึกษากำลังออกแบบในรายละเอียดโครงการใช้เวลาประมาณ 8 เดือน หรือจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ค. 2558 จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างช่วงเดือน ต.ค. 2558 คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 2560 เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และในด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ แบ่งส่วนที่จะพัฒนาเป็นรับเบอร์ ซิตี้ โดยใช้พื้นที่ที่เหลือประมาณ 755 ไร่ ของนิคมฯ ภาคใต้ ระยะ 3 เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในท้องตลาดให้ได้ราคาสูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าพื้นที่ใหม่นี้ จะทำให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น 2 หมื่นตันต่อปี

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 2,261 ไร่ เป็นพื้นที่สาธารณูปโภค 32.26% ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 725 ไร่ ห่างจากท่าเรือน้ำลึกสงขลา 47 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 16 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ 15 กิโลเมตร

นอกจากนี้ กนอ.ยังเตรียมพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1. ชายแดนแม่สอด จ.ตาก 2. ชายแดน จ.มุกดาหาร 3. ชายแดน อ.สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและศุลกากรปาดังเบซาร์) 4. ชายแดน จ.ตราด และ 5. ชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วติดตั้งกล้อวงจรปิด สำหรับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.สะเดา (ด่านศุลกากรสะเดาและศุลกากรปาดังเบซาร์) ซึ่งอยู่ห่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ.สะเดา ประมาณ 50 กม. โดยจะสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้า หรือนิคมอุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ และเอสเอ็มอี คอมเพล็กซ์

แหล่งที่มา :  ไทยรัฐ

Scridb filter

You might also likeclose