การตรวจจับตั๋วแลกเงินและดูแลรักษากล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดCCTV ถือว่าเป็นอุปกรณ์ยิ่งใหญ่ที่ช่วยป้องกันเหตุอาชญากรรม ลดการสูญเสียในจุดที่มนุษย์ไม่สามารถไปบ่อยได้เป็นเวลานาน สอดส่องดูแลระบบจราจร ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่จะพบว่า กล้องcctvมักจะติดอยู่ภายนอกอาคารและมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควร เช่น เครื่องบันทึกภาพ (DVR) และวัตถุประกอบอื่นๆ เช่น สายเชื่อมสัญญาณ,แหล่งแบ่งออกอัคนิ(Power Supply),จอรับภาพ(Monitor),หัวต่อ(BNC),ขายึด(Bracket)  ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มักจะเชื่อมสภาพการณ์ไปตามเวลาและการใช้งาน ฉะนั้นจึงต้องมีการคุ้มครองรักษาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ช่วยประหยัดงบคร่าวๆในระยะยาวได้ และโดยทั่วไปมักจะตรวจเช็คในช่วงระยะเวลาทุกๆ 3 เดือนcctv
    ขบวนการตรวจเช็คดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิดCCTV แบ่งตามเครื่องใช้ไม้สอยแต่ละส่วนได้ดังนี้
•    (Camera)
o    ตรวจเช็คอาการตัวกล้องหุ้ม(Housing) ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ หากเป็นกล้องภายนอกอาคารตรวจเช็คตัวกล่องและกระจกกล่องกันน้ำว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ หากมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่นพัดลมหรือ Heaterให้ตรวจเช็คว่าพัดลมระบายภูมิอากาศหรืออุปกรณ์Heater ยังทำงานอยู่หรือไม่
o    เลนส์(Lens) มีอนุภาคเกาะมากจนรบกวนการรับภาพหรือไม่? มีราขึ้นหรือสถานการณ์เลนส์ดีอยู่หรือไม่
o    สอบทานตั๋วแลกเงินแผ่นรับภาพ (CCD) ยังทำงานเป็นปกติหรือไม่
o    ถ้าเป็นกล้องที่มีอินฟาเรด(IR) ที่สามารถมองตอนกลางคืนได้ ยังสามารภใช้งานได้หรือไม่

•    อุปกรณ์สมุดปฏิทินโหรทิวภาพ (Digital Video Recorder : DVR)
o    ตรวเช็คว่ายังเป็นได้ใช้ได้ครบทั้ง 4 หรือ 8 หรือ 16 Chennel หรือไม่,,
o    การบันทึกยังทำได้
บันทึกได้ตามปกติหรือไม่
o    ตรวจค้นดราฟท์การโด่ประโยชน์ต่างๆยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
o    ตรวจหาตั๋วสัญญาใช้เงินการเล่นย้อนกลับ การสำรองข่าวสารใน Harddisk ยังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่
o    วิเคราะห์การเชื่อมต่อคู่สายของแผงสัญยาณหลังกล่องยังใช้ได้หรือไม่
o    สภาพโดยรวมนอกบ้านของกล่องและที่ตั้งกล่องเหมาะเจาะหรือไม่ เสี่ยงต่อความเสียหายหรือไม่

•    แหล่งจ่ายไฟ (PowerSupply)
o    สังเกตกระแสไฟและแรงดันไฟที่จ่ายอุดหนุนเข้ากับกล้องวรจรปิด อยู่ในสภาพปกติหรือไม่
o    พิจารณาจุดต่อของแหล่งจ่ายไฟและกล้องCCTV อยู่ในสภาพดีหรือไม่
o    อุปกรณ์ห่อหุ้มแหล่งจ่ายไฟอยู่ในภาวะเยี่ยมยอดหรือไม่

•    จอรับสัญญาณภาพ(Monitor)
o    ความชัดยังชัดเจนดีหรือไม่
o    ก่อเชื่อมต่อจากเครื่องบันทึกภาพอยู่ในสภาพดีหรือไม่
o    การยกขึ้นมูลค่าต่างๆยังอยู่ในภาวะปกติหรือไม่
o    สถานภาพหน้าจอโดยรวมมีการชำรุดเสียหายหรือไม่
o    ระวังอย่าให้ของแข็งหรือน้ำกระทบหน้าจอ
o    กระจายแสงในจอให้พอเหมาะ เพราะถ้าสว่างเกินไปส่งผลให้จอภาพมีอายุสั้นลงได้
•    เส้นทางเครื่องแสดง (RG)กล้องCCTV
o    อยู่ในสถานะสวยไม่ลอกหรือเปื่อย หรือไม่
o    ย่านยึดสายยังอยู่ในสภาพดี ไม่หลุดหรือเสื่อมสภาพ
o    เปล่าควรรวบสายสัญญาณไว้กับสายไฟ AC เพราะสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าจะรบกวนกัน
o    เหมาะเบี่ยงบ่ายการพับหรืองอสายให้มากที่สุดเพราะอาจส่งผลต่อการทำให้สายสัญญาณขาดภายในได้
o    เพราะธารณะระยะการเดินสายสัญญาณจะขึ้นกับมาตรฐานสายสัญญาณ โดยระยะประมาณ 350 เมตรสายสัญญาณชนิด RG59 จะเหมาะเพราะมีขนาดเล็กและยืดหยุ่นสูง ระยะกลางๆประมาณ 450 เมตร ถึงที่เหมาะกับข้าวสายสัญญาณชนิด RG6 สามารถเดินสายได้ระยะไกลและสนนราคาถูกและระยะทางไกลในช่วง 750 เมตรสายสัญญาณชนิด RG11 จะเหมาะที่สุด
•    หัวต่อ(BNC)มีจุดชำรุดเสื่อมเสียหรือใกล้จะหลุดหรือไม่
•    คนดึงกล้องวงจรปิด CCTV(Bracket)ตรวจเช็คจุดยึดระหว่างกล้องcctvและขายึด และขายึดกับวงจับกับตัวอาคารว่าอยู่ในสภาพดี น๊อตยังอยู่ครบหรือไม่ วัตถุการพิจารณาเลือกขายึดกล้องวงจรปิดCCTV คือ น้ำหนักของตัวกล้อง,สิ่งแวดล้อมของการใช้งานและวัสดุที่ใช้ทำ
•    กระบิลสำรองไฟ (UPS)สืบสวนตั๋วสัญญาใช้เงินแบตเตอรี่ว่ายังใช้งานได้เป็นปกติอยู่หรือไม่ช่องไฟคราวของการสำรองไฟฟ้ายังใช้ได้ตามปกติเท่ากับตอนที่ซื้อมาช่วงแรกๆหรือไม่

Scridb filter

You might also likeclose